Jeugdlessen

Image

De jeugd is de toekomst van een club

Dat beseffen wij bij Golfclub Hasselt maar al te goed, en we besteden dus bijzondere aandacht aan de jeugdopleiding. We durven stellen dat we er in geslaagd zijn om de jeugdwerking naar een niveau te brengen dat tot ver in de omgeving weerklank vindt.
Een 50-tal jongeren (tot en met golfleeftijd 18) komen bij ons de golfsport beoefenen. Elk op zijn eigen manier, elk op zijn eigen tempo, elk volgens zijn eigen ambities. Vriendschap, respect voor de medespeler en fair play staan hierbij centraal. Om dit te verwezenlijken is er natuurlijk hulp en ondersteuning nodig op alle fronten.

Lespakket

Er is een nieuw lessenpakket voor de jeugdspelers voor het voorjaar waarvoor je vanaf nu kan inschrijven. Er zijn enkele veranderingen dus het is belangrijk om de juiste keuzes te maken.

Zoals jullie reeds merkten zijn de lidgelden voor de jeugdspeler drastisch verlaagd naar 50 euro per speler. Dit wil ook zeggen dat de lessen niet langer gratis worden aangeboden.
Dit is een bewuste keuze. Het vorige lidmaatschap was erg duur voor wie geen interesse had in de lessen. Daarnaast namen sommige spelers de lessen nogal vrijblijvend omdat ze toch gratis waren. Met de nieuwe formule zijn we er van overtuigd dat we gemotiveerde jeugdspelers van elk niveau een beter aanbod doen.

Het voorjaarspakket bevat 12 lessen in de traditionele groepjes, 5 grote groepslessen met alle spelers van 2 uur en 4 wedstrijden. De kostprijs bedraagt 170 euro voor 1 uur en 320 euro indien je voor 2 uur wenst in te schrijven.

Image
Image

Lesgroepen

De groepjes bestaan uit  ca 10 personen. Hiervoor voorzien we steeds 2 lesgevers. In de praktijk worden de groepjes elk uur opgedeeld waarbij er bv met één lesgever gewerkt wordt op techniek en met de andere pro op kort spel. Belangrijk is dat elke jeugdspeler evenveel les krijgt van beide lesgevers. Er is geen onderscheid naar niveau.      

De grote groepslessen zijn geen technische lessen maar trainingen waarbij er slechts 2 lesgevers zijn voor alle kinderen. De focus ligt hier op de FUNdamentals van het golfspel.

De groepjes worden zoals steeds samengesteld op basis van leeftijd en in samenspraak met de lesgevers. Je kan via onderstaand formulier aangeven voor hoeveel uur je wenst in te schrijven én welke uren je beschikbaar bent. Als je meerdere uren beschikbaar bent, geef dit dan aan. De pro’s kiezen dan de meest geschikte groep voor elke speler. De leeftijden zijn indicatief. Voor de jeugdspelers is het belangrijk dat ze trainen met leeftijdsgenoten én in ondergeschikte orde met spelers van hetzelfde niveau.

Lesuren

Aanbod uren
Woensdag 14u-15u: Leeftijd van 11 tot 18 jaar
Woensdag 15u16u: Leeftijd van 6 tot 13 jaar
Woensdag 16u-17u: leeftijd van 16 tot 21jaar (Lessen eindigen eind mei voor deze groep)
Zaterdag 14u-15u: leeftijd van 11 tot 18 jaar
Zaterdag 15u-16u: leeftijd van 6 tot 13 jaar

De leeftijden zijn indicatief.

Data lessen
De lessen starten woensdag 8 februari en eindigen zaterdag 10 juni. De woensdag voorafgaand een wedstrijd is er steeds een gezamenlijke groepsles. In de Paasvakantie is er de 1e week enkel een grote gezamenlijke groepsles. De 2e week is er geen les. . De lessenreeks van woensdag 16u-17u eindigt eind mei omwille van de examens. 

Image
Image

Wedstrijden en kampen

Wedstrijdaanbod
4 maart: Carnavalswedstrijd
1 april: Paaswedstrijd
6 mei: Hamburger Challenge
3 juni: Ice cream Cup

Aanbod Kampen
De golfkampen gaan door de tweede week van het Paasverlof en de eerste week van de zomervakantie. Hiervoor volgt nog een aparte communicatie.

Inschrijven of meer info kan via info@golfclubhasselt.be