Jeugdlessen

Image

De jeugd is de toekomst van een club

Dat beseffen wij bij Golfclub Hasselt maar al te goed, en we besteden dus bijzondere aandacht aan de jeugdopleiding. We durven stellen dat we er in geslaagd zijn om de jeugdwerking naar een niveau te brengen dat tot ver in de omgeving weerklank vindt.
Een 50-tal jongeren (tot en met golfleeftijd 18) komen bij ons de golfsport beoefenen. Elk op zijn eigen manier, elk op zijn eigen tempo, elk volgens zijn eigen ambities. Vriendschap, respect voor de medespeler en fair play staan hierbij centraal. Om dit te verwezenlijken is er natuurlijk hulp en ondersteuning nodig op alle fronten.

Lespakket

Er is een nieuw lessenpakket voor de jeugdspelers voor het voorjaar waarvoor je vanaf nu kan inschrijven. Er zijn enkele veranderingen dus het is belangrijk om de juiste keuzes te maken.

Zoals jullie reeds merkten zijn de lidgelden voor de jeugdspeler drastisch verlaagd naar 50 euro per speler. Dit wil ook zeggen dat de lessen niet langer gratis worden aangeboden.
Dit is een bewuste keuze. Het vorige lidmaatschap was erg duur voor wie geen interesse had in de lessen. Daarnaast namen sommige spelers de lessen nogal vrijblijvend omdat ze toch gratis waren. Met de nieuwe formule zijn we er van overtuigd dat we gemotiveerde jeugdspelers van elk niveau een beter aanbod doen.

Het voorjaarspakket bevat 17 lessen in de traditionele groepjes, 4 grote groepslessen met alle spelers van 2 uur en 4 wedstrijden. De kostprijs bedraagt 185 euro voor 1 uur en 315 euro indien je voor 2 uur wenst in te schrijven.

Image
Image

Lesgroepen

De groepjes bestaan uit  ca 10 personen. Hiervoor voorzien we steeds 2 lesgevers. In de praktijk worden de groepjes elk uur opgedeeld waarbij er bv met één lesgever gewerkt wordt op techniek en met de andere pro op kort spel. Belangrijk is dat elke jeugdspeler evenveel les krijgt van beide lesgevers. Er is geen onderscheid naar niveau.      

De grote groepslessen zijn geen technische lessen maar trainingen waarbij er slechts 2 lesgevers zijn voor alle kinderen. De focus ligt hier op de FUNdamentals van het golfspel.

De groepjes worden zoals steeds samengesteld op basis van leeftijd en in samenspraak met de lesgevers. Je kan via onderstaand formulier aangeven voor hoeveel uur je wenst in te schrijven én welke uren je beschikbaar bent. Als je meerdere uren beschikbaar bent, geef dit dan aan. De pro’s kiezen dan de meest geschikte groep voor elke speler. De leeftijden zijn indicatief. Voor de jeugdspelers is het belangrijk dat ze trainen met leeftijdsgenoten én in ondergeschikte orde met spelers van hetzelfde niveau.

Lesuren

Aanbod uren

Woensdag 14u-15u: Leeftijd 7j tot 13j
Woensdag 15u-16u: Leeftijd 10j tot 18j
Woensdag 16u-17u: Leeftijd 16j tot 21j
Zaterdag 11u-12u: Leeftijd 7j tot 14j
Zaterdag 14u-15u: Leeftijd 10j tot 18j
Zaterdag 15u-16u: Leeftijd 7j tot 13j
Nieuw: Vrijdag 17u-18u30: nationale spelers 

Data lessen
De lessen starten zaterdag 3 februari en eindigen zaterdag 8 juni. De woensdag voorafgaand een wedstrijd is er steeds een gezamenlijke groepsles. In de Paasvakantie is er de 1e week een grote gezamenlijke groepsles. De 2e week is er geen les.
De lessen van 10 februari, 14 februari en 30 maart gaan door. 17 februari is er geen les.   

Image
Image

Wedstrijden en kampen

Noteer ook alvast de wedstrijddata: 

2 maart: Carnavalswedstrijd
6 april: Paaswedstrijd
11 mei: Burger Challenge
1 juni: Ice cream Cup

De woensdagen voorafgaand aan de wedstrijden is er een gezamenlijke groepsles voor alle spelers. Uitgezonderd woensdag 1 november, dan is er geen les. 

Aanbod Kampen

De golfkampen gaan door de tweede week van het Paasverlof en de eerste week van de zomervakantie. Hiervoor volgt nog een aparte communicatie.

Op algemene vraag voorzien we nog een 2e zomerkamp in augustus (data nog te bepalen).

Image

Ik wil golfen

Image

Ik wil starten

Image

De club

Image

Horeca