Jeugdlessen

Image

De jeugd is de toekomst van een club

Dat beseffen wij bij Golfclub Hasselt maar al te goed, en we besteden dus bijzondere aandacht aan de jeugdopleiding. We durven stellen dat we er in geslaagd zijn om de jeugdwerking naar een niveau te brengen dat tot ver in de omgeving weerklank vindt.
Een 50-tal jongeren (tot en met golfleeftijd 18) komen bij ons de golfsport beoefenen. Elk op zijn eigen manier, elk op zijn eigen tempo, elk volgens zijn eigen ambities. Vriendschap, respect voor de medespeler en fair play staan hierbij centraal. Om dit te verwezenlijken is er natuurlijk hulp en ondersteuning nodig op alle fronten.

De jeugdcommissie

De jeugdcommissie die is samengesteld uit vrijwilligers, zet zich met hart en ziel in om een omgeving te creëren waarin de jongeren zich volop op hun hobby kunnen concentreren. Onze golfprofessionals staan elke week klaar om het niveau van onze jeugdspelers, welk niveau dit ook moge zijn, trachten omhoog te halen en de jongeren stap voor stap daarin te begeleiden. De club zelf schaart zich ook volledig achter de jeugdwerking en kijkt op geen inspanning om te helpen dit doel te verwezenlijken. En er zijn natuurlijk ook de sponsors, zonder wie tal van activiteiten niet zouden kunnen plaatsvinden.

Image
Image

Lesgroepen

Er zijn 12 lesgroepen, waarin de spelers zijn ingedeeld volgens niveau en leeftijd. Elke speler of speelster heeft minstens recht op 1 uur groepsles per week in kleine groepen.
De competitiegroepen krijgen meer faciliteiten, omdat zij de club vertegenwoordigen. Zij worden ondersteund bij hun deelnames aan de Federale Junior Tour. Ook binnen Golfclub Hasselt zelf worden er jaarlijks een aantal jeugdwedstrijden georganiseerd. 
Verder worden er ook nog testen en clinics georganiseerd, infovergadering voor de ouders (met vooral oog voor ouders die zelf geen golf spelen) en uiteraard theoretische en praktische proeven die de kinderen de kans geeft hun Golfvaardigheidsbewijs te halen.